1.000.000+
poslatih paketa
365
dana povrata
100%
proverenog kvaliteta
Brza
i sigurna dostava

Kontakt

SILUX d.o.o.
Prvomajska 4/5
11080 Beograd (Zemun)

Podaci o preduzeću:
Osnovni kapital: 120.000,00 RSD
Matični broj: 21082996
Poreski identifikacioni broj (PIB): RS108864244
Obveznik PDV-a: DA
Tekući račun: 160-423299-06 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD
Tel.: 011 6350 515
E-pošta: info@maaarket.rs