Maaarket.rs - Najpopularniji proizvodi na jednom mjestu
Maaarket.rs - Najpopularniji proizvodi na jednom mjestu

Kontakt

SILUX d.o.o.
Prvomajska 4/5
11080 Beograd (Zemun)

Podaci o preduzeću:
Osnovni kapital: 120.000,00 RSD
Matični broj: 21082996
Poreski identifikacioni broj (PIB): RS108864244
Obveznik PDV-a: DA
Tekući račun: 160-423299-06 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD
Tel.: 011 6350 515
E-pošta: info@maaarket.rs