1.000.000+
poslatih paketa
365
dana povrata
100%
proverenog kvaliteta
Brza
i sigurna dostava

Uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja kompanije SILUX d.o.o. sastavljeni su u skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka EU (Uredbom), Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZVOP), Zakonom o elektronskim komunikacijama (ZEKom-1), preporukama GZS i međunarodnim kodeksima za e- poslovanje.

Veb stranicom www.maaarket.rs upravlja SILUX d.o.o., Prvomajska 4/5, 11080 Beograd(Zemun), Matični broj: 21082996, Poreski identifikacioni broj (PIB): RS108864244 (u daljem tekstu: kompanija), koja je takođe pružalac usluge e-poslovanja.

Opšti uslovi poslovanja određuju način poslovanja između kompanije i kupaca (kupci - fizička i pravna lica) kao i prava i obaveze korisnika veb stranice www.maaarket.rs. Kupac je dužan da dostavi / unese samo tačne i istinite podatke, informacije, materijale itd. Podaci za koje se utvrdi da su netačni ili neistiniti tretiraju se kao zloupotreba i kompanija će ih proslediti u dalji postupak nadležnim organima.

Kupci su vezani opštim uslovima koji su važili u trenutku kupovine.

Opšti uslovi su dostupni elektronski (na www.maaarket.rs) i u fizičkom obliku (na sedištu kompanije).

Ponuda artikala i naručivanje

Katalog sa veb stranice sadrži aktuelnu ponudu prodajnog programa sa svim potrebnim informacijama. Ponudu proizvoda na veb stranici svakodnevno menjamo. Za proizvode na veb stranici važe cene sa veb stranice.

Porudžbina robe

Ugovor odnosno poruđžbinu na srpskom jeziku obavite elektronskim putem:

 • iz kataloga sa veb stranice,
 • uz pomoć uživo (chat),
 • na e-mail info@maaarket.rs.

Ispravke ili dopune pri porudžbini možete u roku od dva sata nakon podnetog naloga da pošaljete putem elektronske pošte.

Podaci o zaključenom ugovoru odnosno o podnetom nalogu, u skladu sa važećim zakonom, se čuvaju u kompaniji SILUX d.o.o.

Pokloni

U nekim akcijama ćete dobiti i poklon kada kupite proizvod (samo poručivanjem preko veb sajta). Dobićete poklon koji je obeležen pored proizvoda koji ste odabrali, ali ne i bilo koji poklon koji ovaj proizvod / poklon ima u redovnoj ponudi.

Proizvod iznenađenja

U povremenim akcijama u korpi, pozivamo vas da odaberete proizvod iznenađenja. Proizvod iznenađenja možete vratiti samo ako vratite sve kupljene proizvode.

Cene

Cene u cenovniku su u RSD i uključuju PDV, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Cene važe na dan naručivanja robe i iste su za sve kupce. Cene nemaju unapred definisanu valjanost. Primenjuju se za načine plaćanja i uslove, koji su navedeni u ovim Opštim uslovima.

Popusti, promotivni kodovi itd. se ne računaju. Popust pojedinačnog artikla i promotivni kod se računaju. Cene sa veb sajta koje su na popustu dostupne su eskluzivno i samo za porudžbine na daljinu (kupovina preko sajta, chat-a, e-mail).

Postpak kupovine

Kad pronađete proizvod koji želite da poručite, stavite ga u korpu. Zatim sledite korake kupovine:

 1. korak: U korpi označite način plaćanja, unesite svoje podatke i ne zaboravite da naznačite broj proizvoda, koje želite da poručite. Svoj izbor potvrdite sa dugmetom Podnesi nalog!
 2. korak: Proverite detalje porudžbine. Molimo pročitajte uslove poručivanja kao i obaveze plaćanja i obeležite da se slažete, da biste popunili porudžbinu.
 3. Sa potvrdom porudžbine, sa poručivanjem ste završili.

Za svaki proizvod ćete pronaći informativne podatke o vremenu isporuke. U međuvremenu ćemo vam poslati poručene proizvode na vašu adresu. Priložićemo i originalnu fakturu, uputstva i garantni list. Vreme isporuke uzima se u obzir samo radnim danima - subota, nedelja i praznici nisu uključeni.

O isporuci proizvoda možete pročitati na stranici Cenovnik dostave.

Izuzeci

Ukoliko se cena promeni tokom obrade porudžbine, ponudićemo vam odgovarajuće rešenje koje će doneti obostrano zadovoljstvo. O tome ćemo vas obavestiti pozivom na vaš telefonski broj. Ako odbijete ponudu, otkazaćemo porudžbinu. Ako prihvatite ponudu, dobićete poruku sa potvrdom sa statusom „Porudžbina potvrđena“. Time se ugovor neopozivo zaključuje.

Ako nismo u mogućnosti da isporučimo proizvode u roku, o tome ćemo vas obavestiti. Kompanija Silux d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za kašnjenja dobavljača / prevoznika, kašnjenja u uslugama isporuke (GLS, DPD, Pošta Srbije), tehničke nedostatke (nepravilno vođena zaliha u našem skladištu ili skladištu dobavljača), višu silu itd.

Kupovina za pravna lica

Kupovina za pravna i fizička lica je ista. Ako kupujete kao pravno lice, to označite u prvom koraku kupovine (u odeljku Način dostave). Pojaviće se dodatni prozori, u koje upisujete naziv i poreski broj kompanije.

Internet prodavnica Maaarket omogućava pravnim licima jednake načine plaćanja kao i fizičkim licima (po preuzimanju, predračunu, kartici ili PaiPal usluzi). Veće porudžbine pravnih osoba (kvantitativne ili vrednosne) mogu se ugovoriti i platiti direktno na TRR prodavca, SILUX d.o.o., Naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu prodavca, kompanija SILUX d.o.o., do isplate celokupne kupovine.

Ako želite izdavanje računa na kompaniju, prvo se morate upoznati sa opštim uslovima poslovanja koji se odnose na kompanije. Kompanije imaju mogućnost odustajanja od ugovora. Omogućujemo kompanijama, samostalnim preduzetnicima i drugim pravnim licima da vrate isporučene artikle pod garantnim uslovima.

Pravna lica nemaju mogućnost da odustanu od ugovora u roku od 14 dana od preuzimanja artikla bez razloga, kao što važi za fizička lica.

Odustanak od ugovora, žalbe, reklamacije i sporovi

Pravo na odustanak od ugovora (otkazivanje kupovine) i vraćanje robe

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od isporuke robe, prodavcu javi odustajanje od porudžbine i to na elektronsku adresu: info@maaarket.rs ili telefonom na broj 011/635-0515. Potrošač može popuniti obrazac za odustanak od ugovora. Potrošač je u obavezi da posle toga robu vrati prodavcu najkasnije 14 dana od pismenog  ili telefonskog obaveštenja. Vraćeni proizvodi moraju da budu u originalnoj ambalaži, uz priloženu kopiju računa. Neposredne troškove vraćanja robe pokriva kupac. Prodavac vraća celokupnu plaćenu sumu za proizvod, odmah ako je moguće, a najkasnije u roku od 14 dana posle prijema poruke o odustajanju od porudžbine i vraćanja robe. Povrat novca kupcu će se izvršiti na tekući račun naveden u obrascu.

Obrazac za odustanak od ugovora, možete preuzeti ovde.

Kupac mora da vrati robu poštom ili putem drugih dostavnih službi na adresu našeg magacina:

Silux d.o.o. - Magacin
ul. Smederevski put br. 6
11309 Leštane

Važna uputstva za slanje robe:

 • uz proizvode koje vraćate molimo vas da pošaljete kopiju računa i popunjen obrazac za odustanak od ugovora,
 • molimo vas da na odgovarajući način pripremite proizovde za transport da se ne bi oštetili u toku transporta. Potrebno je da originalnu ambalažu upakujete u još jednu transportnu ambalažu, da se originalna ne bi oštetila u toku transporta,
 • preporučujemo vam da koristite usluge dostavne službe koja omogućava praćene pošiljke.

U slučaju nepravilnog korištenja robe i oštećenja orginalne ambalaže, moramo vam od cene dela odbiti sledeće procente (%):

Lakše oštećenje (10%)

Ambalaža je malo izgrebana ili otvorena.

Lažja poškodba

Teže oštećenje (60+%)

Ambalaža je prelepljena sa naljepnicama ili je rastrgana.

Težja poškodba

Žalbe, reklamacije i sporovi

Sve žalbe, reklamacije i sporove Silux d.o.o. rešava u skladu za važećim Zakonom o zaštiti potrošača. 
Žalbe i reklamacije korisnici mogu da pošalju elektronsku putem na adresu: info@maaarket.rs, telefonom na broj 011/6350515 ili pismenim putem poštom na adresu:
 
Silux d.o.o. - Magacin

ul. Smederevski put br. 6
11309 Leštane

Prodavac će se u roku od 8 dana izjasniti o zahtevu potrošača i dati konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 odnosno 30 dana za tehničku robu. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova. Ukoliko se ne postigne dogovor između Prodavca i potrošača, Zakonom o zaštiti potrošača je predviđena mogućnost vansudskog rešavanja sporova.

Pravna zaštita

Za ostale uslove, koji nisu navedeni u Opštim uslovima poslovanja, primenjuju se odredbe po relevantnom važećem zakonodavstvu .

Zaštita podataka i privatnosti

Za kompaniju SILUX d.o.o. i veb prodavnicu www.maaarket.rs su svi primljeni lični podaci korisnika i kupaca (kao što su: ime, poštanska adresa, e-mail, telefonski broj) privatni i poverljivi. Lični podaci se čuvaju u skladu sa važećim zakonom i dostupni su samo ovlašćenom osoblju i kupcima na njihov zahtev. Lični podaci se koriste isključivo u svrhu marketinga proizvoda, odnosno u korist kupaca. Kompanija SILUX d.o.o. neće deliti lične podatke sa trećim licima, bez prethodne saglasnosti kupca.

Podaci o kupcima se obrađuju kompijuterski i zaštićeni su u skladu sa važećim zakonom. Vaši lični podaci su nam potrebni da bismo pravilno izvršili porudžbinu. Sve podatke ćemo sačuvati u tajnosti i nikada ih nećemo proslediti trećim licima.

Prikupljanje podataka

U kompaniji poštujemo privatnost naših kupaca, zato se prema njihovim ličnim podacima ponašamo odgovorno, pažljivo i u skladu sa važećim zakonom kao i internim pravilima.

Lične podatke koristimo samo u korist našeg poslovanja. Naučićemo naše kupce o individualnim svrhama korištenja ličnih podataka i svim pravima koja su predviđena zakonom. Sa navedenim se kupci moraju složiti pre obrade podataka.

Zbog toga u kompaniji imamo zaposlenu osobu koja je ovlašćena da štiti lične podatke i koju kupci mogu kontaktirati sa pitanjima vezano za obradu njihovih ličnih podataka i ostvarivanjem njihovih prava prema važećim propisima, koji regulišu zaštitu ličnih podataka.

Prava kupaca, koja proizlaze iz pristanka

Od kontrolera ličnih podataka možete kada god zahtevati da trajno ili privremeno prestane koristiti vaše lične podatke u gore navedene svrhe. Podnesite takav zahtjev na info@maaarket.rs i detaljno navedite koji pristanak želite da opozovete. Identitet pojedinca koji želi izmeniti svoje lične podatke možemo verifikovati na sve razumne načine. Ovo se posebnije odnosi na internetske usluge i internetske identifikatore.

Pored toga imate takođe:

 • pravo na pristup ličnim podacima prikupljenim u vezi sa vama,
 • pravo na ispravljanje netačnih podataka prikupljenih u vezi sa vama,
 • pravo na zaborav, odnosno na brisanje svih podataka ako su ispunjeni uslovi iz člana 17. Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka,
 • pravo na prestanak korišćenja ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga, zaključno sa profiliranjem,
 • pravo na donošenje autonomnih odluka o upotrebi ličnih podataka, koja se temelji na automatizovanoj obradi i
 • pravo da podnesete žalbu protiv kontrolora ličnih podataka nadzornom organu ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši Opštu uredbu o zaštiti podataka.

Ostvarivanje prava

Svestan/a sam da se mogu svi zahtevi, koji se tiču ostvarivanja prava vezano za lične podatke, pismenim putem uputiti na kontrolora na info@maaarket.rs.

Svestan/a sam da kontrolor može,za potrebe pouzdane indetifikacije u slučaju ostvarivanja prava vezano za lične podatke od mene zahteva dodatne podatke. Akciju mogu odbiti samo ako me ne može pouzdano identifikovati.

Svestan/a sam da kontrolor na moj zahtev, kojim ostvarujem svoja prava vezano za lične podatke mora odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od mesec dana od prijema zahteva.

Arhiva dokumenata i računa

Za sve porudžbine kompanija će vam poslati e-mailom potvrdu o porudžbini. Račun se dostavlja po predaji pošiljke. Sva dokumenta (evidencija o kupovini, nalozi, fakture, reklamacije) čuvaju se u kancelariji kompanije SILUX D.O.O. Prvomajska 4/5 11080 Beograd (Zemun).

Pravno obaveštenje

Sadržaj objavljen na veb stranici www.maaarket.rs je vlasništvo kompanije SILUX d.o.o. i dobavljača. Oni se mogu koristiti samo u nekomercijalne svrhe. Sav sadržaj objavljen na veb lokaciji www.maaarket.rs zaštićen je autorskim pravima i kao takav zaštićen je važećim zakonom o autorskim pravima.

Kompanija SILUX d.o.o. daje sve od sebe da informacije koje su objavljene na veb lokaciji www.maaarket.rs budu ažurne i tačne.

Isto tako kompanija ne snosi odgovornost za povremene neaktivnosti veb lokacije, bilo kakve netačnosti podataka i bilo kakvu štetu nastalu upotrebom netačnih ili nepotpunih informacija.

Ni kompanija SILUX d.o.o. i nijedno drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u nastanku i proizvodnji veb lokacije www.maaarket.rs neće biti odgovorno za štetu nastalu zbog pristupa informacijama na www.maaarket.rs ili bilo koje druge greške i nedostake u njihovom sadržaju.

Kompanija SILUX d.o.o. zadržava pravo promene sadržaja na www.maaarket.rs.